XVIII  Zjazd Hufca wybrał nowe władze

XVIII Zjazd Hufca wybrał nowe władze

W dniu 22.10.2011r. obradował XVIII Zjazd Hufca ZHP Lubań, obecna na Zjeździe Pełnomocnik Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP harcmistrzyni Zdzisława Lech pozytywnie oceniła pracę Hufca w mijającej kadencji. Wszyscy członkowie ustępujących władz otrzymali absolutorium. Zjazd wybrał nowe władze Hufca oraz przyjął program rozwoju. Komendantem Hufca został wybrany podharcmistrz Andrzej Waniczek HR. W skład jego Komendy weszli: harcmistrzyni Alicja Konarzewska (zastępczyni), przewodnik Sławomir Sobczyk (zastępca d/s organizacyjnych), przewodniczka Małgorzata Cichecka HO (skarbnik), przewodniczka Marzenna Ogrodowicz-Straszak (członek Komendy). Zjazd dokonał także wyboru Komisji Rewizyjnej Hufca. Na czele KRH stanął ponownie podharcmistrz Maciej Jabłoński HR. Jego zastępcą został podharcmistrz Robert Kowalski HR, a członkiem Komisji została harcmistrzyni Irena Leszczyńska. W trakcie Zjazdu Pełnomocnik Komendanta Chorągwi w imieniu Przewodniczącego ZHP wręczyła najwyższe odznaczenia harcerskie. Krzyżem za Zasługi dla ZHP wyróżnieni zostali: w stopniu Złotym harcmistrzyni Józefa Kowalska, w stopniu Brązowym podharcmistrz Maciej Jabłoński HR i podharcmistrz Robert Kowalski HR.