Władza

Komenda Hufca ZHP Lubań

komendant hufca zhp luban

hm. Andrzej Waniczek HR

Komendant Hufca
tel. +48 607 848 888
e-mail: lubanslaski@zhp.pl

W ZHP od 1983 jako zuch, następnie wstępuje do 31 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. gen. Mariusza Zaruskiego „1852Mm” pełniąc w niej różne funkcje w tym przez wiele lat jest drużynowym a później opiekunem. W 1997r. zostaje Komendantem Środowiskowego Szczepu Turystyczno-Krajoznawczego. Jest organizatorem wielu imprez harcerskich na terenie Hufca, szkoleń zastępowych. Wielokrotny Komendant Obozów w Tatarce, Mrzeżynie i Niesulicach, oboźny Gniazda Dolnośląskiego podczas Zlotu 100lecia harcerstwa Kraków 2010. W 1992r. wraz z grupą młodych instruktorów zakłada Młodzieżowy Krąg Instruktorski >>WATRA<<. Od 1993r. jest członkiem Komendy Hufca a w 1997 r. zostaje wybrany na funkcje Zastępcy Komendanta Hufca i pełni ją do 2011 od 2007 roku pełnił również funkcję Skarbnika Hufca. W latach 1995 – 2011 Vice Przewodniczący Komisji Stopni Instruktorskich a od 1997 członek Kapituły Stopni Wędrowniczych, opiekun wielu prób harcerskich i instruktorskich. Delegat na 36 Zjazd ZHP. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP, Srebrną odznaką Za Zasługi dla Lubańskiego Harcerstwa.Druh Komendant nieuleczalnie uzależniony jest od żeglarstwa i harcerstwa.

alicja konarzewska zhp luban

hm. Alicja Konarzewska

Zastępczyni Komendanta Hufca
tel. +48 607 898 888
e-mail: lubanslaski@zhp.pl

Od 1971r. instruktor namiestnictwa Zuchowego, drużynowa Gromady Zuchowej. Na obozy hufca z niewielkimi przerwami jeździ od 1972r. jako programowiec i Komendant Obozu. Pełniąc funkcje dyrektora szkoły podstawowej aktywnie wspierała i promowała harcerstwo. W latach 2001 – 2011 pełniła funkcje Komendantki Hufca a w obecnej kadencji Zastępczyni Komendanta. Druhna Ala tabelki i księgowość omija z daleka , natomiast jest specjalistą od spraw trudnych – załatwi wszystko i wszędzie.

kolkaZ-46

phm. Małgorzata Cichecka HO

Skarbnik Hufca
e-mail: lubanslaski@zhp.pl

Ekonomista – zawodowy księgowy. W ZHP od 1980r. przyboczna a następnie drużynowa 13 Gromady Zuchowej przy Szczepie Turystyczno-Krajoznawczym. W latach 1989-1994 drużynowa 38 Drużyny Starszoharcerskiej. W 1992 jest jednym z założycieli i członkiem Rady Kręgu Instruktorskiego >>WATRA<< a od 1999 Skarbnikiem Kręgu. Drużynowa 37 Gromady Zuchowej w latach 2001-2004. W 2011 roku wybrana przez Zjazd Hufca – Skarbnikiem Hufca Lubań. Druhna Gosia uważa, że w każdym szanującym się biurze dobrze zaostrzony ołówek musi być.

logo hufiec zhp luban

phm. Mariusz Szwarczyński HR

Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych
e-mail: lubanslaski@zhp.pl

?

phm. Mateusz Koncki HR

Zastępca Komendanta Hufca ds. programu i pracy z kadrą
e-mail: lubanslaski@zhp.pl

Harcersko członek Zespołu Programowego Hufca, Kierownik Dolnośląskiego Referatu Wędrowniczego były drużynowy 33 DW P.O.G.O. Poza harcerstwem studiuje na Politechnice Wrocławskiej, chodzi po górach i stara się ciągle zdobywać jakiś nowy szczyt, trochę gra na gitarze i próbuje robić zdjęcia aparatem analogowym.

Komisja rewizyjna

phm. Maciej Jabłoński HR

Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej
e-mail: lubanslaski@zhp.pl

Do ZHP wstąpił w 1983r. w roku 1987 rozpoczął służbę instruktorską od funkcji przybocznego 24 GZ Zielone Ufoludki, następnie jako drużynowy 36 DH MSR i 34 SDH MSR, później instruktor 31 Harcerskiej Drużyny Wodnej. Był wielokrotnie Z-cą Komendanta Obozów w Tatarce i Bosmanem obozów żeglarskich. Jest zwolennikiem drużyn specjalnościowych. Organizuje grupę młodych instruktorów Hufca, mimo wielu przeciwności ze strony ówczesnej Komendy zawiązuje Młodzieżowy Krąg instruktorski >>WATRA<<  i 1992r. zostaje jego Komendantem. Następnie w 1993r. zostaje wybrany członkiem Hufcowej Komisji Rewizyjnej a 1995r. jej Przewodniczącym i funkcję tę pełni do dziś.

1-1

phm. Julianna Matyjewicz

Zastępczyni Przewodniczącego Hufcowej Komisji Rewizyjnej
e-mail: lubanslaski@zhp.pl

Irenka_strona

hm. Irena Leszczyńska

Sekretarz Hufcowej Komisji Rewizyjnej
e-mail: lubanslaski@zhp.pl

Pedagog. W ZHP od 1959r. w 1964 instruktor a od 1975 harcmistrz. Wychowawca wielu instruktorów zuchowych i harcerskich. Przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego „Pracowite Pszczółki” w latach 1982 – 2007. Programowiec obozów hufca i Komendant kolonii zuchowych. Społecznik – związana z wieloma organizacjami pracującymi na rzecz ludzi potrzebujących. To u druhny Irenki swoje pierwsze kroki w harcerstwie stawiał nasz Komendant.

pwd. Monika Pleśnierowicz

Zastępca Komendanta ds. programowych