Nasi instruktorzy to osoby przeszkolone do pełnionych funkcji. Nadzór nad nimi sprawują harcerskie komendy (hufce). Nadzór obejmuje się kwestie programowe, szkoleniowe, bezpieczeństwa. Każdy rodzic ma prawo skontaktować się z Komendą Hufca aby uzyskać informacje na temat danego instruktora, jego wieku, stopnia i doświadczenia. Instruktorzy to bardzo często młodzi ludzie- dla Waszych dzieci starsi koledzy. Uczenie w działaniu i wzajemność oddziaływań to elementy harcerskiej metody wychowawczej.

Rodzice mogą bezpośrednio kontaktować się również z samym drużynowym, uzyskując informacje o planie pracy drużyny, kosztach wyjazdów, wskazówkach co do umundurowania, zgłaszając uwagi co do bezpieczeństwa imprez i innych interesujących rodziców spraw .