Komisja Stopni Instruktorskich
hm. Janina Koziar – Przewodnicząca
phm. Mariusz Szwarczyński HR– Z-ca Przewodniczącej
hm. Emilia Wawrzyniak
phm. Andrzej Waniczek HR

Zespół Programowy
phm. Mateusz Koncki HR – Szef zespołu
phm. Damian Wawrzyniak HO
sam. Wioleta Matysiak
sam. Agnieszka Oziomek
pwd. Bartosz Piskorz

Komisja Historyczna
hm. Krzysztof Zachar – Przewodniczący
hm. Maria Sykut – sekretarz
hm. Irena Leszczyńska – członek
pwd. Anna Demjanowicz – członek
hm. Czesław Zarzycki – członek
phm. Lech Sikorski – członek

Kapituła Stopni Wędrowniczych
phm. Mariusz Szwarczyński HR– Przewodniczący
phm. Andrzej Waniczek HR
phm. Mateusz Koncki HR

Zespół Kwatermistrzowski
HO Przemysław Koncki – Kwatermistrz Hufca
pwd. Janusz Waniczek HO
pwd. Bartosz Piskorz

Zespół Organizacyjny
HO Przemysław Koncki  – Szef Zespołu, Kierowca KH
HO Anita Jończyk-Urban – członek zespołu

Zespół Ratowniczy i Żeglarski
pwd. Mariusz Rudnicki HO – Szef zespołu
pwd. Przemysław Siemaszko HO
phm. Andrzej Waniczek HR
phm. Mariusz Szwarczyński HR
phm. Michał Mąkowski