Komisja Stopni Instruktorskich
hm. Janina Koziar – Przewodnicząca
phm. Mariusz Szwarczyński HR– Z-ca Przewodniczącej
hm. Emilia Wawrzyniak HR
hm. Andrzej Waniczek HR

Zespół Programowy
phm. Mateusz Koncki HR – Szef zespołu
phm. Damian Wawrzyniak HO
pwd. Bartosz Piskorz

Komisja Historyczna
hm. Krzysztof Zachar – Przewodniczący
hm. Maria Sykut – sekretarz
hm. Irena Leszczyńska – członek
pwd. Anna Demjanowicz – członek
hm. Czesław Zarzycki – członek
phm. Lech Sikorski – członek

Kapituła Stopni Wędrowniczych
phm. Robert Kowalski HR – Przewodniczący
hm. Andrzej Waniczek HR

phm. Mariusz Szwarczyński HR
phm. Mateusz Koncki HR

Zespół Kwatermistrzowski
HO Przemysław Koncki – Kwatermistrz Hufca
pwd. Janusz Waniczek HO
Zespół Organizacyjny
HO Anita Jończyk-Urban – Szef Zespołu

Zespół Ratowniczy i Żeglarski
pwd. Mariusz Rudnicki HO – Szef zespołu
pwd. Przemysław Siemaszko HO
hm. Andrzej Waniczek HR
phm. Mariusz Szwarczyński HR
phm. Michał Mąkowski