Kręgi instruktorskie

I Krąg Instruktorów Zuchowych „Pracowite Pszczółki”
– komendant kręgu: hm. Irena Leszczyńska

II KI Seniorów i Starszyzny „KORZENIE”
– komendant kręgu: hm. Jadwiga Kowalik

IV Krąg Instruktorów i Starszyzny „WATRA”
– komendant kręgu: phm Maciej Jabłoński HR