Kręgi instruktorskie

Krąg Instruktorski Seniorów i Starszyzny „KORZENIE”
– komendant kręgu: hm. Jadwiga Kowalik

Młodzieżowy Krąg Instruktorski „WATRA”
– komendant kręgu: phm Maciej Jabłoński HR