Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Lubań w dniu 22.09.2018 dokonał wyboru phm. Mateusza Konckiego HR  na Delegata Naszego hufca na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.