Rozkaz specjalny L1/2013


Rozkaz specjalny L1/2013


Ostatnie dni to czas niepowetowanej straty dla nas wszystkich. Odeszła od nas niezwykła instruktorka i bardzo dobry człowiek, której harcerska służba miała wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży na terenie naszego hufca. 1 grudnia 2013r. odeszła na Wieczną Wartę Druhna harcmistrz Maria BRZOZOWSKA Porucznik AK (ps. „Stokrotka”). Pozostawiła w naszych sercach ból, żal i smutek. W Naszych szeregach pozostawiła wielu swoich wychowanków, którzy dzięki Niej pamiętać będą, że życie jest tylko wtedy coś warte, jeżeli jest służbą dla innych. Będzie nam Ciebie Druhno Marysiu brakować w naszych szeregach. Druhny i Druhowie!Ogłaszam miesięczną żałobę na terenie działania Komendy Hufca Lubań. Polecam odczytać ten rozkaz na  zbiórkach drużyn. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie. Polecam założyć czarne opaski na krzyże harcerskie.

CZUWAJ!
phm. Andrzej Waniczek HR