Druhny i druhowie

poniżej link do Rozkazu L10 Komendanta Hufca informującego o Zjeździe Sprawozdawczym, lista członków posiadających czynne prawo wyborcze i Uchwała 8/XIX.

Liczę na niezawodne przybycie na Zjazd

Do 03.11.2017 zamieszczone zostaną pozostałe materiały zjazdowe.

Komendant Hufca ZHP Lubań  phm. Andrzej Waniczek HR

Rozkaz L10 Zjazd Sprawozdawczy   i   Uchwała 8-XIX