Druhny i druhowie

poniżej rozkaz z aktualizacją czynnego prawa wyborczego

Rozkaz L11 uzupełnienie Zjazd Sprawozdawczy