ZJAZD NADZWYCZAJNY HUFCA ZHP LUBAŃ

ZJAZD NADZWYCZAJNY HUFCA ZHP LUBAŃ

Druhny i druhowie

Komenda Hufca ZHP Lubań podjęła Uchwałę nr 5/XX z dnia 30.09.2020 o zwołaniu Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca Lubań

na dzień 28.10.2020 o godz. 17.30 w harcówce przy ul. Dolnej 8

Poniżej linki do  rozkazu z listą uczestników z czynnym prawem wyborczym, uchwały zwołującej Zjazd.

ROZKAZ  I  UCHWAŁA

https://gkzhp.sharepoint.com/sites/HufiecZHPLuba/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?viewid=70b44fda%2Da275%2D4845%2Db116%2Deac13140938d&id=%2Fsites%2FHufiecZHPLuba%2FShared%20Documents%2F02%20Rozkazy%20Komendanta%20Hufca