Druhny i druhowie

Komenda Hufca ZHP Lubań podjęła Uchwałę nr 16/XIX z dnia 14.03.2019 o zwołaniu XX Zjazdu Hufca Lubań

na dzień 12.04.2019 o godz. 17.00 w harcówce przy ul. Dolnej 8

Poniżej linki do  rozkazu z listą uczestników z czynnym prawem wyborczym, uchwały zwołującej Zjazd, sprawozdania z działalności Komendanta i Komendy Hufca, projektów – porządku obrad, regulaminu obrad i wnoszonych uchwał.

Uchwała 16-XIX Zjazd

Rozkaz L4-2019 Zjazd

Sprawozdanie z działalności 21.11.2015r do 12.04.2019

Regulamin obrad zjazdu hufca

Porządek obrad

uchwały