Druhny i druhowie

Komenda Hufca podjęła Uchwałę o zwołaniu Zjazdu Nadzyczajnego Hufca w celu wyboru delaegata na XI Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej.

Poniżej linki do dokumentów

Rozkaz L8-2018 zjazd

Uchwała 12-XIX

regulamin_obrad_zjazd_nadzwyczajny_delegaci

porzadek_obrad_zjazd_nadzwyczajny_delegaci