Zaliczenie służby instruktorskiej

Zaliczenie służby instruktorskiej

W związku z nadchodzącym zaliczeniem służby instruktorskiej za rok harcerski 2016/2017 przypominamy o konieczności złożenia odpowiedniego pisma, umożliwiającego zaliczenie osobie niepełniącej funkcji instruktorskiej (mianowanej rozkazem komendanta hufca) służby za ten rok.

Wniosek o zaliczenie służby instruktorskiej składa do końca września właściwemu komendantowi bezpośredni przełożony instruktora lub sam zainteresowany instruktor.