Warsztaty „Krzyk Ciszy”

Zespół Programowy oraz Komenda Hufca serdecznie zapraszają na warsztaty „Krzyk ciszy”, które odbędą się 18 października br. w Lubaniu.
20 uczestników warsztatów będzie miało możliwość poznania świata osób głuchoniemych oraz . Zajęcia poprowadzi tłumacz języka migowego.
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń (karta zgłoszenia w KARTA_ZGLOSZENIA – należy złożyć ją w siedzibie komendy hufca). Zgłoszenia niekompletne (bez zgody rodziców w przypadku osób niepełnoletnich) nie będą brane pod uwagę. Udział w warsztatach jest bezpłatny, organizator nie zapewnia dojazdu.
Działanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Rok bez barier”.