Komenda Hufca ZHP z siedzibą w Lubaniu ul. Armii Krajowej 30
w terminie 01.04-31.12.2014r. przeprowadziła zbiórkę publiczną na terenie Powiatu Lubańskiego w formie ofiar do puszek na terenie supermarketów i sprzedaży cegiełek wartościowych na podstawie Decyzji nr OR.5311.1.2014 z dnia 17.03.2014r. Starosty Lubańskiego z przeznaczeniem zebranych środków  na zakup umundurowania drużyn, sprzętu, materiałów programowych, wyjazdów śródrocznych, dofinansowanie wypoczynku letniego i działalności śródrocznej.

W wyniku zbiórki zebrano łączną kwotę 7715,89 zł

w tym  7235,89 do puszek i 480 zł cegiełki.

Zebrane środki przeznaczono zgodnie z decyzją na:

– umundurowanie drużyn – 582,00 zł

– sprzęt i materiały – 2836,41 zł

– dofinansowanie wyjazdów śródrocznych – 1689,00 zł

– dofinansowanie wyjazdów na wypoczynek letni – 2500,00 zł

Koszty całkowite przygotowania, organizacji i obsługi zbiórki – 108,48 zł.

Cegiełek rozprowadzono: 42 szt. po 5 zł i 27 szt. po 10 zł, pozostałe komisyjnie zniszczono.