Prezydent RP odznaczył Komendanta

Prezydent RP odznaczył Komendanta

Podczas 37 Nadzwyczajnego Zjazdu ZHP Prezydent RP, Postanowieniem z dnia 29.11.2011r. „za zasługi dla rozwoju ruchu harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży” odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi dh. phm. Andrzeja Waniczek – Komendanta Hufca Lubań.