ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

ODSZEDŁ NA WIECZNĄ WARTĘ

Zuchy

Harcerki i Harcerze

Instruktorki i Instruktorzy

Druhny i Druhowie!

Ostatnie dni to czas niepowetowanej straty dla nas wszystkich. Odszedł od nas niezwykły instruktor, jeden z twórców lubańskiego harcerstwa i założycieli Naszego Hufca.

 

10 kwietnia 2020r. odszedł na Wieczną Wartę Druh harcmistrz Olgierd Jerzy MALIKOWSKI

 

Mimo, że obecnie mieszkał w Warszawie był z Nami zawsze w kontakcie, należał do Kręgu Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „KORZENIE”, jeszcze w październiku zaliczałem służbę instruktorską dh. Olgierdowi.

CZUWAJ !!!

Specjalny L1-2020.docx