KURS ŻEGLARSKI 2017

KURS ŻEGLARSKI 2017

Jak co roku, z początkiem wiosny ogłaszamy nabór na kurs żeglarski na stopień Żeglarza Jachtowego. Szkolenie teoretyczne i praktyczne wg programu PZŻ prowadzone będzie za pośrednictwem Jeleniogórskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego i odbywać się będzie w systemie weekendowym.

Teoria: 22-23.04.2017 i 29-30.04. 2017
Praktyka: od 01.05.2017 do 11.06.2017
Zakończone egzaminem na:

PATENT ŻEGLARZA JACHTOWEGO

Uzyskany patent uprawnia do prowadzenia jachtów żaglowych:
– bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym do długości 12m po wodach śródlądowych,
– bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym do długości 12 m po wodach morskich w strefie do 2 MM od brzegu w porze dziennej.

Opłaty:
Koszt kursu: 500pln, bez noclegów i wyżywienia,
I rata (zaliczka): 200pln, płatna w dniu 23.04.2017
II rata: 300pln, płatna do 21.05.2017
Uwaga! Zwrot zaliczki w razie odwołania kursu

Pozostałe opłaty (w dniu egzaminu):
egzamin: 250pln,
patent: 50pln,
książeczka żeglarska: 50pln
Opłaty za egzamin i patent dla uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50% (ważna legitymacja ucznia lub studenta).

Wszelkie informacje na temat kursu udziela:
Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego
Instruktor Żeglarstwa – Michał Mąkowski
tel. 509 458 234
email: izery.kontakt@gmail.com

Kliknij, aby zgłosić swój udział i dowiedzieć się wiecej.