„Harcerskie ratownictwo dzisiaj”

„Harcerskie ratownictwo dzisiaj”

„Harcerskie ratownictwo dzisiaj”

HSR czyli Harcerska Szkoła Ratownictwa. Co to takiego? To taka szkoła, której celami jest upowszechnianie wiedzy oraz umiejętności harcerzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. W naszym społeczeństwie potrzeba ta jest jawnie bagatelizowana, co owocuje w poważnych skutkach wypadków zdarzających się w życiu codziennym.

Śmierć czy trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany tym, iż świadkowie stoją z założonymi rękami zamiast pomóc. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie potrafią! Coraz więcej osób, drużyn staje na przekór tej niewiedzy i sami szukają pomocy, aby ktoś pokazał im jak ratować ludzkie życie. I właśnie dlatego powstała HSR. Cykl kursów pozwalających na zdobywanie umiejętności w kierunku ratownictwa.

Jak wygląda taki kurs? Kto może brać w nich udział? I gdzie można szukać informacji na ich temat? Na wszystkie te pytania znajdziemy odpowiedź w artykule phm Piotra Skowrońskiego w „Czuwaj”-ce kwiecień 2012.

HO Anita Jończyk-Urban