INFORMUJEMY, ŻE W CZASIE WAKACJI BIURO HUFCA BĘDZIE CZYNNE

W ŚRODY  W GODZ. 16.00 – 18.00

w sprawach pilnych tel. mobilne 607848888, 607898888