Betlejemskie Światło Pokoju
opis 1

Betlejemskie Światło Pokoju

22 grudnia w Kościele parafialnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu, zuchy i harcerze z Hufca ZHP Lubań przekazali dla mieszkańców miasta i okolic Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przybyłych przez Ks. dr Andrzeja Filę.  W homilii wygłoszonej przez ks. Dziekana zebrani mogli usłyszeć, jakie przesłanie niesie ze sobą Betlejemskie Światło Pokoju. Harcerze podczas przekazania darów opowiedzieli zebranym o  trudach drogi, jakie muszą pokonywać Skauci i Harcerze z całego Świata, aby do każdego domu dotarł mały płomyk niosący nadzieję – Betlejemskie Światło Pokoju.

W organizacji Mszy Św. aktywnie uczestniczyły drużyny harcerskie 40 DH WŁÓCZYKIJE, 12 WDH ŻAGIEL, 8 WDH AZYL, 10 WDH STRAŻNICY, 33 Wędrownicza P.O.G.O., 15 DH LIPCZANIE oraz Gromada Zuchowa WESOŁE SMERFETY z Platerówki.

W kościele rozbrzmiewały pieśni w wykonaniu Hufcowego Harcerskiego Zespołu Muzycznego ŚPIEWAJĄCE MAPECIAKI. Zespół przygotowała oraz poprowadziła całą uroczystość druhna phm. Emilia Hajduczek. Światło wraz z darami zostało wniesione przez zuchy i harcerzy, a następnie przekazane na ręce Ks. Dziekana. Przed końcowym błogosławieństwem głos zabrali Ks. Dziekan dr Andrzej Fila, Wicestarosta Lubański Pan Konrad Rowiński oraz Burmistrz Miasta Lubań Pan Arkadiusz Słowiński, którzy podzielili się swoimi refleksjami odnośnie betlejemskiego ognia i codziennej służby, składając świąteczne i noworoczne życzenia.

Przed kościołem zapłonęło ognisko rozpalone Betlejemskim Światłem Pokoju. Uczestnicy mszy, wychodząc wśród padających płatków śniegu, podążali przez szpaler utworzony z harcerzy trzymających płonące pochodnie. Każdy mógł zabrać do swojego domu cząstkę światełka betlejemskiego, zapalając lampion przygotowany przez harcerzy od płomienia ogniska. Reprezentacja Hufca ZHP Lubań miała zaszczyt uczestniczyć w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w stolicy Dolnego Ślaska podczas uroczystości, która odbyła sie 16 grudnia w Kościele Garnizonowym    pw. św. Elżbiety we Wrocławiu. Po przybyciu do Wrocławia harcerze poznawali walory turystyczne przygotowane przez miasto. W Rynku, gdzie corocznie odbywa się Jarmark Bożonarodzeniowy, nasi harcerze korzystali z atrakcji towarzyszących imprezie. Uroczystość przekazania BŚP przebiegała w duchu harcerskim. Msza święta przygotowana była w całości przez harcerzy.

Przebieg uroczystości można obejrzeć w  http://www.livestream.com/bsp2012dolnyslask?t=57234 12 grudnia w Motelu Łużyckim odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Krąg Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej KORZENIE. W spotkaniu opłatkowym wzięli udział harcerze oraz zaproszeni goście, przedstawiciele władz, przyjaciele ZHP. Z ogromnym zainteresowaniem spotkało się przedstawienie jasełkowe pod czujnym okiem druchny Ewy i Marty wystawione przez zuchy z Gromady Zuchowej WESOŁE SMERFETY z Platerówki. Wiecej na stronie internetowej KISH KORZENIE

Harcerze z Hufca ZHP Lubań przekażą Betlejemskie Światło Pokoju w Lubaniu podczas liturgii w Kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w dniu 22 grudnia o godz. 16:00. Tegoroczne przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Lubaniu odbędzie się podczas Mszy Świętej. Harcerska pieśń wypełni serca zgromadzonych uczestników liturgii. Betlejemskie Światło Pokoju, w blasku płonącego ogniska, trafi do serc wszystkich zgromadzonych.

 Już od 22 lat harcerze i skauci dbają o to, aby do każdego domu dotarł mały płomyk – „ogień pokoju”. Mimo trudnej sytuacji geopolitycznej w miejscu Narodzenia Pańskiego – Betlejem, każdego roku młodzi ludzie przemierzają kraje i przekazują nadzieję w postaci Betlejemskiego Światła Pokoju. Do Polski BŚP dotrze 16 grudnia. Drogowskazem tegorocznego BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU jest hasło „ODWAŻ SIĘ BYĆ DOBRYM”.

Hasło „ODWAŻ SIĘ BYĆ DOBRYM” pochodzi z cytatu z Księgi Rodzaju – „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”. Słowa te można krótko ująć – „bądź dobrym człowiekiem” a także  „czyń dobro”. Nierzadko każdy z nas borykał się w walce ze zwątpieniem i strachem przed czymś nowym, innym. Czynienie dobra czasami wiąże się z poświęceniem. Dla nas samych to jednak próba charakteru. Poprzez szczerą wolę i chęć stawiamy milowy krok naprzód. W obecnym świecie trudno o bezinteresowne postawy, zanika w sposób werbalny kultura społeczna. Moralność staje się rzeczą względną. Hasło „Odważ się być dobrym” głoszone w ROKU WIARY nabiera zatem szczególnego znaczenia: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło DOBREM ZWYCIĘŻAJ!” (Rz12,21). Gorąco zapraszamy zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników, instruktorów i seniorów oraz społeczność lokalną na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Lubaniu, Leśnej, Siekierczynie, Zarębie, Platerówce.