Aktualizacja – czynne prawo wyborcze

Aktualizacja – czynne prawo wyborcze

Druhny i Druhowie,
Drużynowi, Komendanci Kręgów, Szczepowi

W związku z wejściem w życie nowych zapisów Statutu ZHP ( od dnia 22.09.2017) proszę o pilne przesłanie do dnia 15.10.2017 danych instruktorów którzy nabyli czynne prawo wyborcze

„§ 37 1.Czynne prawo wyborcze mają członkowie ZHP pełniący funkcję instruktorską, którzy opłacili podstawową składkę członkowską. Czynne prawo wyborcze na zjazdach hufców mają również członkowie ZHP będący instruktorami, którzy pełnią funkcję przybocznego w drużynie bądź gromadzie.”

celem uzupełnienia listy uczestników zjazdu Hufca: Stopień instruktorski, Imię i Nazwisko, środowisko.