70 lat lubańskiego harcerstwa

W dniu 3 października 2015 obchodzić będziemy 70 rocznicę powstania lubańskiego Hufca ZHP.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców, byłych i obecnych harcerzy i instruktorów.

Program

11.00 – zbiórka na Pl. Lompy /przy MOPS/

11.30 – Apel- odsłonięcie tablicy pamiątkowej

13.00 – Wystawa w Trecie

14.00 – Gra miejska

16.00 – Ognisko /Kamienna Góra przy jeziorku/

18.00 – Spotkanie wspomnień /harcówka Gimnazjum nr 3 ul. Rybacka/

 !!!!!!!! Z A P R A S Z A M Y !!!!!!!